Χειροτονία Γέροντα Φιλόθεου – Μέρος 1ο

Χειροτονία Γέροντα Φιλόθεου – Μέρος 2ο

Χειροτονία Γέροντα Φιλόθεου – Μέρος 3ο